Ηλεκτρονικό Σύγγραμμα

bunner new gkri 
"Άναψε ένα βιβλίο και μπες στο νέο κόσμο της γνώσης"

 > Ερωτήσεις

 

mitroo-ipovoli2-1

rotiste-mas2-1

Στο παρακάτω τετρασέλιδο φυλλάδιο δίνονται συνοπτικές απαντήσεις στις πιο Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με τη Δράση. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται τριάντα δύο (32) απαντήσεις για: Γενικές ερωτήσεις, Μητρώο της Δράσης, Υποβολή προτάσεων και Πνευματικά δικαιώματα.

Γενικές Ερωτήσεις

1. Ποιος είναι ο κύριος στόχος της Δράσης;
2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων «Ηλεκτρονικών Συγγραμμάτων» ή αλλιώς e-books;
3. Τι είναι οι Θεματικές Επιτροπές και ποιος ο ρόλος τους;
4. Ποιοι δικαιούνται να υποβάλουν πρόταση για συγγραφή ηλεκτρονικού βιβλίου;
5. Πότε μπορώ να υποβάλω πρόταση για συγγραφή ηλεκτρονικού βιβλίου;
6. Ποια είναι τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης μιας πρότασης για συγγραφή ηλεκτρονικού βιβλίου;
7. Η πρότασή μου επιλέχθηκε προς χρηματοδότηση. Τι θα πρέπει να παραδώσω;
8. Ποια είναι η καλύτερη πρακτική για να αναπτύξω ένα ηλεκτρονικό βιβλίο; Πρέπει να αλλάξω τον τρόπο που έως τώρα δουλεύω;
9. Τι γίνεται στην περίπτωση που υπάρχει έτοιμο υλικό;
10. Ποιος είναι ο ρόλος του Κριτικού Αναγνώστη;
11. Πόσες προτάσεις μπορώ να υποβάλω; Ποιο είναι το ύψος της χρηματοδότησης που λαμβάνει το κάθε μέλος της συγγραφικής ομάδας;
12. Πόσο χρόνο διαρκεί η συγγραφική προσπάθεια;
13. Πώς γίνεται η κατανομή της χρηματοδότησης σε σχέση με την εξέλιξη της συγγραφικής προσπάθειας;
14. Μπορώ να συμμετάσχω με ένα έτοιμο βιβλίο το οποίο έχει ήδη εκδοθεί από κάποιον εκδοτικό οίκο;
15. Μπορώ να υποβάλω πρόταση για συγγραφή βιβλίου εάν είναι γραμμένο σε μορφή LaΤeΧ;

Μητρώο Δράσης

16. Ποιοι πρέπει να εγγραφούν στο Μητρώο της Δράσης;
17. Πώς μπορώ να ενταχθώ στα Μητρώα Συγγραφέων/ Κριτικών Αναγνωστών/Αξιολογητών της Δράσης;
18. Πώς μπορώ να ενταχθώ στο Μητρώο λοιπών συντελεστών συγγραφικής προσπάθειας;
19. Ποιοι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να πιστοποιήσουν το λογαριασμό τους στο Μητρώο μέσω του TAXISnet;
20. Γιατί είναι σημαντικό να επαληθεύσω τα στοιχεία επικοινωνίας μου;
21. Τι πρέπει να προσέξω κατά τη συμπλήρωση των μαθημάτων ή συγγραμμάτων από τη δράση «Εύδοξος»;
22. Δεν μπορώ να εντοπίσω το γνωστικό μου αντικείμενο στη λίστα με τις Θεματικές Ενότητες. Τι μπορώ να κάνω;

Υποβολή πρότασης

23. Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω για την υποβολή της πρότασής μου;
24. Είναι υποχρεωτικό να δηλώσω τους Συν-συγγραφείς, τον Κριτικό Αναγνώστη και τους Συντελεστές συγγραφικής προσπάθειας κατά τη διάρκεια της υποβολής πρότασης;
25. Είναι υποχρεωτικό το να καλύπτει το προτεινόμενο βιβλίο την ύλη ενός διδασκόμενου μαθήματος;
26. Είναι υποχρεωτικό να συμπληρώνονται τα μεταδεδομένα;
27. Υπάρχει μια ενδεικτική κατανομή του προϋπολογισμού που διατίθεται; Πώς γίνονται οι πληρωμές; 

Πνευματικά Δικαιώματα

28. O συγγραφέας μεταβιβάζει στο Σ.Ε.Α.Β. το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας;
29. Ποιες εξουσίες του περιουσιακού δικαιώματος επιτρέπει ο συγγραφέας να ασκούνται από το Σ.Ε.Α.Β.;
30. Μπορεί ο δημιουργός, παράλληλα με το Σ.Ε.Α.Β., να εκμεταλλευτεί την έντυπη ή ηλεκτρονική έκδοση του βιβλίου με οποιονδήποτε τρόπο;
31. Επιλέγει ο ίδιος ο συγγραφέας την άδεια εκμετάλλευσης που θα παραχωρήσει στο κοινό;
32. Μπορεί ο συγγραφέας να χρησιμοποιήσει εικόνες, γραφήματα, κείμενα κ.λπ. από άλλες πηγές πνευματικού δημιουργήματος (έργο τρίτων) για τη συγγραφή του βιβλίου του;

 

 Απαντήσεις

 

1. Ποιος είναι ο κύριος στόχος της Δράσης;
Η δημιουργία ηλεκτρονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων για τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) στην Ελλάδα, παρεχόμενων υπό καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης.

Επιστροφή

2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων «Ηλεκτρονικών Συγγραμμάτων» ή αλλιώς e-books;
Τα e-books διαθέτουν δυνατότητες εύκολης πλοήγησης, αναζήτησης, προσθήκης και διαμοιρασμού σημειώσεων και διασύνδεσης με εξωτερικές πηγές πληροφόρησης και δεν αποτελούν απλώς τη μετατροπή ενός έντυπου βιβλίου σε μορφή PDF. Επίσης, μπορεί να εμπεριέχουν πολυμεσικά (εικόνες, ήχους, βίντεο, διαγράμματα) ή/και διαδραστικά αντικείμενα (multimedia and interactive). Επιπλέον, κάθε κεφάλαιο και διαδραστικό αντικείμενο του ηλεκτρονικού βιβλίου μπορεί να συνιστά ένα αυτοτελές «μαθησιακό αντικείμενο», δηλαδή μπορεί να «αποσπαστεί» και να επαναχρησιμοποιηθεί σε άλλο βιβλίο.

Το μορφότυπο που κυρίως χρησιμοποιείται είναι το EPUB έκδοση 3 (ένα πρότυπο που χρησιμοποιείται παγκοσμίως για e-books), ούτως ώστε τα βιβλία να διαβάζονται τόσο σε υπολογιστές, όσο και σε ειδικές συσκευές ανάγνωσης (e-readers).

Τα ηλεκτρονικά συγγράμματα και βοηθήματα που δημιουργούνται τοιουτοτρόπως δεν αντικαθιστούν τα έντυπα συγγράμματα, αλλά λειτουργούν συμπληρωματικά ως προς αυτά.

Επιστροφή

3. Τι είναι οι Θεματικές Επιτροπές και ποιος ο ρόλος τους;
Οι Θεματικές Επιτροπές (Θ.Ε.) είναι πενταμελείς και καλύπτουν πέντε (5) ευρείες επιστημονικές περιοχές:

 • Θ.Ε. 1: Ανθρωπιστικές και Νομικές Επιστήμες, Επιστήμες Τεχνών και Γραμμάτων
 • Θ.Ε. 2: Ιατρικές Επιστήμες, Επιστήμες της Ζωής
 • Θ.Ε. 3: Οικονομικές, Πολιτικές, Κοινωνικές Επιστήμες, Επιστήμες Περιβάλλοντος, Γεωπονικές Επιστήμες
 • Θ.Ε. 4: Θετικές και Φυσικές Επιστήμες
 • Θ.Ε. 5: Επιστήμες Μηχανικών και Πληροφορική

Ο βασικός ρόλος τους είναι να επιμελούνται το αντικείμενο και τις προδιαγραφές των προσκλήσεων, να αναζητούν άλλες πηγές ηλεκτρονικών βιβλίων, να προβαίνουν στην κατάρτιση των μητρώων αξιολογητών, στην ανάθεση και παρακολούθηση των αξιολογήσεων και στην έκδοση των αποτελεσμάτων.

Επιστροφή

4. Ποιοι δικαιούνται να υποβάλουν πρόταση για συγγραφή ηλεκτρονικού βιβλίου;
Στο πλαίσιο κάθε πρόσκλησης ανακοινώνονται οι κατηγορίες των δικαιούχων που μπορούν να υποβάλουν πρόταση προς χρηματοδότηση. Για παράδειγμα, σε ό, τι αφορά στην Πρώτη Πρόσκληση, ως δικαιούχοι ορίζονται οι Καθηγητές και Λέκτορες, οι Επισκέπτες ή Ομότιμοι Καθηγητές και μέλη του ειδικού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού των ελληνικών Α.Ε.Ι.

Οι τελευταίοι ορίζονται δικαιούχοι υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου και έχουν αναλάβει αυτοδύναμη διδασκαλία μαθήματος.

Επιστροφή

5. Πότε μπορώ να υποβάλω πρόταση για συγγραφή ηλεκτρονικού βιβλίου;
Κατά τη διάρκεια της Δράσης θα ανακοινώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα στοχευμένες προσκλήσεις προκειμένου να καλυφθούν όλες οι θεματικές κατηγορίες και όλα τα Τμήματα και Προγράμματα Σπουδών των Α.Ε.Ι. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν πρόταση στην αντίστοιχη με την ειδικότητά τους θεματική κατηγορία της πρόσκλησης, ακόμα και αν το μάθημα για το οποίο κυρίως προορίζεται το βιβλίο ή το Τμήμα της προέλευσής τους δεν αναφέρεται στα (ενδεικτικά) Τμήματα της πρόσκλησης.

Επιστροφή

6. Ποια είναι τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης μιας πρότασης για συγγραφή ηλεκτρονικού βιβλίου;
Σύμφωνα με τον Οδηγό Αξιολόγησης, κάθε πρόταση για τη συγγραφή ενός ηλεκτρονικού βιβλίου θα πρέπει να πληροί τους παρακάτω όρους: (α) Το προτεινόμενο βιβλίο να αφορά σε ένα τουλάχιστον προπτυχιακό μάθημα (από τα υφιστάμενα ή από νέα μαθήματα) των Τμημάτων/ Προγραμμάτων Σπουδών, ή/ και (β) η θεματολογία του να καλύπτει τουλάχιστον μία από τις προτεινόμενες επιστημονικές κατηγορίες, όπως αυτές αναγράφονται στην εκάστοτε πρόσκληση.

Εφόσον πληρούνται οι πιο πάνω όροι, οι Αξιολογητές, που ορίζονται από την αντίστοιχη Θεματική Επιτροπή, ελέγχουν και βαθμολογούν τα εξής κριτήρια: την επάρκεια της Συγγραφικής Ομάδας, τη θεματολογία, τη διάρθρωση, το περιεχόμενο και την αξιοποίηση στη διδασκαλία του προτεινόμενου βιβλίου, καθώς και τη χρονική διάρκεια και το χρηματοδοτικό σχέδιο της πρότασης. Τονίζεται ότι οι Αξιολογητές μιας πρότασης για συγγραφή βιβλίου δεν επιτρέπεται να προέρχονται από το ίδιο Τμήμα με τον Κύριο Συγγραφέα της πρότασης.

Επιστροφή

7. Η πρότασή μου επιλέχθηκε προς χρηματοδότηση. Τι θα πρέπει να παραδώσω;
Ελάχιστη απαίτηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της συγγραφικής προσπάθειας είναι η παράδοση από το συγγραφέα όλου του πρωτογενούς υλικού (αρχεία κειμένου, εικόνες/σχήματα, διαδραστικά αντικείμενα, βίντεο, αριθμητικά δεδομένα παραγωγής σχημάτων, κ.ά.), των μεταδεδομένων και του βιβλίου σε μορφή PDF. Επιπλέον, η μετατροπή σε EPUB (μορφή) του ηλεκτρονικού βιβλίου μπορεί να γίνει είτε με ευθύνη του συγγραφέα είτε από την ομάδα υλοποίησης του Έργου. Υπογραμμίζεται ότι η Δράση μπορεί να αναλάβει τη μετατροπή του πρωτογενούς υλικού σε EPUB, μετά από συνεννόηση με τη συγγραφική ομάδα και ανάλογα με τις τεχνικές, κατά περίπτωση, ιδιαιτερότητες.

Επιστροφή

8. Ποια είναι η καλύτερη πρακτική για να αναπτύξω ένα ηλεκτρονικό βιβλίο; Πρέπει να αλλάξω τον τρόπο που έως τώρα δουλεύω;
Για την ανάπτυξη του περιεχομένου κατά τη διάρκεια της συγγραφής (προτείνεται να) ακολουθείται η εξής μεθοδολογία:

Σε πρώτη φάση, οι συγγραφείς επικεντρώνονται στην ηλεκτρονική έκδοση του συγγράμματος, η οποία δεν ενσωματώνει διαδραστικότητα και είναι κατάλληλη για εκτύπωση (PDF). Ιδιαίτερη προσοχή, ωστόσο, θα πρέπει να δοθεί στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτοτέλεια των κεφαλαίων των βιβλίων, ώστε να συνιστούν επαναχρησιμοποιήσιμα μαθησιακά αντικείμενα.

Σε δεύτερη φάση, οι συγγραφείς επιλέγουν τα στοιχεία του κειμένου τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε διαδραστικά και τα ενσωματώνουν στην έκδοση EPUB του ηλεκτρονικού βιβλίου. Έτσι, οι συγγραφείς αφενός δε μεταβάλλουν τις συνήθεις συγγραφικές τους πρακτικές (π.χ. ανάπτυξη περιεχομένου σε εργαλεία όπως Microsoft Word, Open Office, LaTeX κ.λπ.) και αφετέρου αναπροσαρμόζουν ελάχιστα (και εφόσον χρειάζεται) το κείμενο του συγγράμματος, στην περίπτωση που υπάρχει έτοιμο υλικό.

Επιστροφή

9. Τι γίνεται στην περίπτωση που υπάρχει έτοιμο υλικό;
Ο συγγραφέας οφείλει να παραδώσει όλο το πρωτογενές υλικό (αρχεία κειμένου, εικόνες/σχήματα, διαδραστικά αντικείμενα, βίντεο, αριθμητικά δεδομένα παραγωγής σχημάτων, κ.ά.), τα μεταδεδομένα και το βιβλίο σε μορφή PDF. Επιπλέον, μέσω της χρηματοδότησης που θα λάβει μπορεί να εμπλουτίσει/βελτιώσει το υλικό του ή ακόμα και να προχωρήσει στη μετατροπή του σε μορφή EPUB.

Επιστροφή

10. Ποιος είναι ο ρόλος του Κριτικού Αναγνώστη;
Ο ρόλος του Κριτικού Αναγνώστη είναι η κριτική ανάγνωση του ηλεκτρονικού βιβλίου και ο εποικοδομητικός σχολιασμός του. Ο Κριτικός Αναγνώστης αποτελεί διακριτό συντελεστή της έκδοσης και υποστηρίζει τον Κύριο Συγγραφέα καθ’ όλη τη διάρκεια της συγγραφής. Η επιλογή του Κριτικού Αναγνώστη για κάθε βιβλίο πραγματοποιείται είτε από τις προτάσεις του Κύριου Συγγραφέα είτε από τις προτάσεις της αρμόδιας Θεματικής Επιτροπής.

Επιστροφή

11. Πόσες προτάσεις μπορώ να υποβάλω; Ποιο είναι το ύψος της χρηματοδότησης που λαμβάνει το κάθε μέλος της συγγραφικής ομάδας;
Κάθε υποψήφιος συγγραφέας μπορεί να υποβάλει ως Κύριος Συγγραφέας (ή να συμμετάσχει ως Συν-συγγραφέας σε) περισσότερες από μία προτάσεις. Το ανώτατο όριο χρηματοδότησης μιας θετικά αξιολογημένης πρότασης είναι τα δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000), συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής του Κριτικού Αναγνώστη. Το ανώτατο όριο αμοιβών που μπορεί να λάβει ένα φυσικό πρόσωπο ως Συγγραφέας (Κύριος ή Συν-συγγραφέας) ορίζεται στις δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ (€15.000), ενώ το ανώτατο όριο αμοιβών από οποιαδήποτε δραστηριότητα (Συγγραφέας, Κριτικός Αναγνώστης ή Αξιολογητής) εντός της Δράσης και καθ’ όλη τη διάρκειά της ορίζεται στις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000).

Ειδικά ο Κριτικός Αναγνώστης λαμβάνει αμοιβή χίλια ευρώ (€ 1.000) και δεν επιτρέπεται να ανατεθούν στο ίδιο φυσικό πρόσωπο καθήκοντα Κριτικού Αναγνώστη σε περισσότερες από τρεις (3) συγγραφικές προσπάθειες.

Το ύψος των αμοιβών των λοιπών Συντελεστών συγγραφικής προσπάθειας (πλην συγγραφέων) καθορίζεται από τον Κύριο Συγγραφέα.

Επιστροφή

12. Πόσο χρόνο διαρκεί η συγγραφική προσπάθεια;
Η μέγιστη διάρκεια για τη συγγραφή ενός ηλεκτρονικού βιβλίου από τη στιγμή της θετικής αξιολόγησης και έγκρισης της πρότασης για χρηματοδότηση είναι το ένα (1) έτος, ενώ η ελάχιστη διάρκεια είναι οι τέσσερεις (4) μήνες. Οι συγγραφείς οφείλουν να παραδώσουν το σύνολο του υλικού καθώς και την τελική ηλεκτρονική μορφή του βιβλίου στο τέλος του χρονοδιαγράμματος. Για την καλύτερη παρακολούθηση της εξέλιξης της συγγραφικής δραστηριότητας ο Κύριος Συγγραφέας οφείλει να παραδώσει το 40% του περιεχομένου του υπό ανάπτυξη βιβλίου στο μέσο του χρονοδιαγράμματος, όπως έχει οριστεί στην εγκεκριμένη πρόταση του Κύριου Συγγραφέα.

Επιστροφή

13. Πώς γίνεται η κατανομή της χρηματοδότησης σε σχέση με την εξέλιξη της συγγραφικής προσπάθειας;
Η αποδέσμευση της χρηματοδότησης γίνεται σταδιακά και συμβαδίζει με την εξέλιξη της δημιουργίας του βιβλίου. Συγκεκριμένα, στο μέσο του χρονοδιαγράμματος, με την υποβολή της ενδιάμεσης αναφοράς και την παράδοση του 40% του προβλεπόμενου υλικού αποδεσμεύεται το 50% της εγκεκριμένης χρηματοδότησης, ενώ το υπόλοιπο 50% δίδεται με την υποβολή της τελικής αναφοράς και τη λήψη των τελικών παραδοτέων.

Επιστροφή

14. Μπορώ να συμμετάσχω με ένα έτοιμο βιβλίο το οποίο έχει ήδη εκδοθεί από κάποιον εκδοτικό οίκο;
Δεν είναι δυνατή η συμμετοχή σας όταν το βιβλίο που θέλετε να μετατρέψετε σε epub διανέμεται ήδη από κάποιον εκδοτικό οίκο. Αντίθετα, εάν έχετε έτοιμο υλικό προς δημοσίευση, μπορείτε να συμμετάσχετε και να το μετατρέψετε σε epub ακολουθώντας τις «Οδηγίες προς συγγραφείς».

Επιστροφή

15. Μπορώ να υποβάλω πρόταση για συγγραφή βιβλίου εάν είναι γραμμένο σε μορφή LaΤeΧ;
Φυσικά και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Latex ως εργαλείο συγγραφής. Ωστόσο, η Δράση μπορεί να αναλάβει τη μετατροπή του πρωτογενούς υλικού σε EPUB, μόνο εάν το υλικό αυτό είναι σε Word. Μάλιστα, οι οδηγίες μορφοποίησης που δίνει η Δράση είναι απαραίτητο να ακολουθηθούν μόνο εάν το πρωτογενές υλικό παράγεται σε Word. Εφόσον ενδιαφέρεστε να καταθέσετε υλικό σε Latex, θα πρέπει να ακολουθήσετε όλες τις υπόλοιπες οδηγίες, πλην αυτών που αφορούν στη μορφοποίηση του κειμένου. Στην περίπτωση αυτή, θα χρειαστεί να αναλάβετε εσείς τη μετατροπή του υλικού σε ηλεκτρονικό βιβλίο (EPUB). Σημειώνεται, επίσης, ότι εάν δεν είναι δυνατή η μετατροπή του υλικού σε EPUB, μπορεί να θεωρηθεί αποδεκτή και η παράδοσή του σε PDF (με μειωμένη χρηματοδότηση). Αναλυτικές οδηγίες για τη συγγραφή και τη μορφή των τελικών παραδοτέων, μπορείτε να βρείτε στο Παράρτημα ΙΙΙ - Οδηγίες για συγγραφείς της προδημοσιευμένης Πρόσκλησης.

Επιστροφή

16. Ποιοι πρέπει να εγγραφούν στο Μητρώο της Δράσης;
Στο Μητρώο της Δράσης εγγράφονται υποχρεωτικά όλα τα πρόσωπα που θα λάβουν μέρος, με οποιαδήποτε ιδιότητα, στη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού βιβλίου.

Συγκεκριμένα, στο Μητρώο εγγράφονται οι Καθηγητές και Λέκτορες των Α.Ε.Ι., οι Επισκέπτες, οι Ομότιμοι και οι Συνταξιούχοι Καθηγητές, οι Διδάσκοντες Ειδικών Κατηγοριών, οι Ειδικοί Επιστήμονες (κάτοχοι διδακτορικού τίτλου), οι Ερευνητές, καθώς και Καθηγητές από Ιδρύματα του εξωτερικού.

Επίσης, εγγράφονται ως Συντελεστές συγγραφικής προσπάθειας, οι επιστήμονες που συνδράμουν στους τομείς της γλωσσικής επιμέλειας και της τεχνικής επεξεργασίας των βιβλίων.

Επιστροφή

17. Πώς μπορώ να ενταχθώ στα Μητρώα Συγγραφέων/ Κριτικών Αναγνωστών/Αξιολογητών της Δράσης;
Αφού πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας στο πληροφοριακό σύστημα της Δράσης (https://submit.kallipos.gr), θα πρέπει να ακολουθήσετε μία από τις παρακάτω εναλλακτικές διαδικασίες, ώστε να ολοκληρωθεί η ένταξή σας στα Μητρώα Συγγραφέων/Κριτικών Αναγνωστών/Αξιολογητών.

Α’ τρόπος: Χρήση της ειδικής υπηρεσίας πιστοποίησης της Γ.Γ.Π.Σ. (TAXISnet)

Οι χρήστες που αξιοποιούν την υπηρεσία πιστοποίησης μέσω TAXISnet, εντάσσονται στα Μητρώα Συγγραφέων/Κριτικών Αναγνωστών/Αξιολογητών χωρίς περαιτέρω διαδικασίες. Συγκεκριμένα για τους Διδάσκοντες Ειδικών Κατηγοριών, απαραίτητη προϋπόθεση ένταξής τους είναι η ανάθεση αυτοδύναμου διδακτικού έργου ή/και η κατοχή διδακτορικού τίτλου σπουδών.

Β’ τρόπος: Αποστολή Αίτησης ένταξης – Υπεύθυνης Δήλωσης και ένταξη έπειτα από έγκριση

Οι χρήστες που δεν μπορούν να πιστοποιηθούν μέσω TAXISnet θα πρέπει να αποστείλουν προς τη Δράση την Αίτηση ένταξης – Υπεύθυνη Δήλωση που θα εκτυπώνουν από το πληροφοριακό σύστημα, μαζί με τα επιπλέον δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε κατηγορία χρήστη. Η αποστολή θα γίνεται είτε μέσω fax είτε μέσω e-mail.

Η ένταξη στα Μητρώα προϋποθέτει την έγκριση των Αιτήσεων από την Επιτροπή Διοίκησης της Δράσης.

Επιστροφή

18. Πώς μπορώ να ενταχθώ στο Μητρώο λοιπών συντελεστών συγγραφικής προσπάθειας;
Αφού πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας στο πληροφοριακό σύστημα της Δράσης (https://submit.kallipos.gr), θα πρέπει να αποστείλετε προς τη Δράση την Αίτηση ένταξης – Υπεύθυνη Δήλωση, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα και τη σχετική με το Έργο επαγγελματική σας εμπειρία. Η αποστολή θα γίνεται σε κλειστό φάκελο.

Η Επιτροπή Διοίκησης της Δράσης θα εξετάζει τις αιτήσεις και θα αποφασίζει για την ένταξη ή μη των υποψηφίων στο Μητρώο.

Επιστροφή

19. Ποιοι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να πιστοποιήσουν το λογαριασμό τους στο Μητρώο μέσω του TAXISnet;
Όλα τα φυσικά πρόσωπα που ανήκουν στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου.

Επιστροφή

20. Γιατί είναι σημαντικό να επαληθεύσω τα στοιχεία επικοινωνίας μου;
Στα στοιχεία επικοινωνίας που δηλώνετε κατά την εγγραφή σας στο Μητρώο θα αποστέλλονται κρίσιμες ενημερώσεις για την εξέλιξη της Δράσης.

Επιστροφή

21. Τι πρέπει να προσέξω κατά τη συμπλήρωση των μαθημάτων ή συγγραμμάτων από τη δράση «Εύδοξος»;
Κατά την επιλογή των μαθημάτων που διδάσκετε ή των συγγραμμάτων που έχετε συγγράψει από τη βάση της δράσης «Εύδοξος» ενδέχεται να εντοπίσετε μικρές ελλείψεις ή ανακρίβειες στα καταγεγραμμένα στοιχεία, και αυτό επειδή εμφανίζονται ακριβώς όπως έχουν καταχωριστεί από τα Τμήματα και τους υπεύθυνους εκδότες στη δράση «Εύδοξος» και δεν επιδέχονται επεξεργασίας στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης.

Επιστροφή

22. Δεν μπορώ να εντοπίσω το γνωστικό μου αντικείμενο στη λίστα με τις Θεματικές Ενότητες. Τι μπορώ να κάνω;
Η προσφερόμενη λίστα με τις Θεματικές Ενότητες θα εμπλουτίζεται στην πορεία της Δράσης. Στην περίπτωση που δεν μπορείτε να εντοπίσετε το γνωστικό σας αντικείμενο υπάρχει η δυνατότητα επιλογής της κατηγορίας «Άλλο προσδιορίστε», όπου θα συμπληρώνετε το γνωστικό αντικείμενο που σας αντιπροσωπεύει.

Επιστροφή

23. Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω για την υποβολή της πρότασής μου;
Από το λογαριασμό σας στο Μητρώο της Δράσης, μπορείτε να επιλέξετε την Πρόσκληση που σας ενδιαφέρει και να ξεκινήσετε τη διαδικασία υποβολής νέας πρότασης, συμπληρώνοντας τα υποχρεωτικά και προαιρετικά πεδία του πληροφοριακού συστήματος.

Πιο συγκεκριμένα, ως Κύριος Συγγραφέας καλείστε:

 • να ορίσετε τα μέλη της Συγγραφικής Ομάδας (Συν-συγγραφείς και Συντελεστές συγγραφικής προσπάθειας),
 • να περιγράψετε το περιεχόμενο του βιβλίου (θεματική κατηγοριοποίηση και τεχνικά χαρακτηριστικά), • να αναλύσετε τη δομή του βιβλίου (ανάλυση ανά κεφάλαιο, αναφορά σε υπάρχον υλικό),
 • να συνδέσετε το βιβλίο με ένα ή περισσότερα μαθήματα προπτυχιακού επιπέδου, εφόσον κρίνετε ότι αναμένεται να αξιοποιηθεί σε αυτό/ά,
 • να περιγράψετε το χρηματοδοτικό πλάνο και να καταρτίσετε τον προϋπολογισμό της πρότασης.

Η επεξεργασία της πρότασης είναι δυνατή εντός της περιόδου υποβολής προτάσεων που ανακοινώνεται για κάθε Πρόσκληση.

Μετά την Οριστική Υποβολή της πρότασής σας, οφείλετε να την υποβάλετε εντύπως στο Πρωτόκολλο του Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Μ.Π. (αυτοπροσώπως ή διά εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου) είτε να την αποστείλετε με συστημένη επιστολή, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων.

Στη δεύτερη περίπτωση, ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται εκείνη της κατάθεσης της πρότασης στην ταχυδρομική υπηρεσία.

Επιστροφή

24. Είναι υποχρεωτικό να δηλώσω τους Συν-συγγραφείς, τον Κριτικό Αναγνώστη και τους Συντελεστές συγγραφικής προσπάθειας κατά τη διάρκεια της υποβολής πρότασης;
Η συγκρότηση της συγγραφικής ομάδας, η πρόταση για Κριτικό Αναγνώστη και η συμπερίληψη Συντελεστών συγγραφικής προσπάθειας είναι αποκλειστική ευθύνη του Κύριου Συγγραφέα. Ειδικά σε ό,τι αφορά στους Συν-συγγραφείς (εάν προβλέπονται) αλλά και στον Κριτικό Αναγνώστη, προτείνεται να καταχωριστούν στην αρχική φάση υποβολής της πρότασης ως τεκμήριο ωριμότητας του προτεινόμενου βιβλίου.

Επιστροφή

25. Είναι υποχρεωτικό το να καλύπτει το προτεινόμενο βιβλίο την ύλη ενός διδασκόμενου μαθήματος;
Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτικό το να αποτελεί το προτεινόμενο βιβλίο διδακτικό σύγγραμμα για ένα τουλάχιστον εκ των μαθημάτων της βάσης του «Εύδοξος» είτε πρόκειται για διδασκόμενο μάθημα δηλωθέν από τον Κύριο Συγγραφέα είτε (πρόκειται για διδασκόμενο μάθημα δηλωθέν) από τους Συν-συγγραφείς. Σε ειδικές περιπτώσεις, το βιβλίο επιτρέπεται να αφορά σε μάθημα που δε διδάσκεται από μέλη της Συγγραφικής Ομάδας (π.χ. στην περίπτωση Ομότιμων ή Συνταξιούχων Καθηγητών που, ενώ είναι Κύριοι Συγγραφείς ή Συν-συγγραφείς, δε διδάσκουν πια το μάθημα για το οποίο προορίζεται το σύγγραμμα).

Στις περιπτώσεις που το βιβλίο αναμένεται να αξιοποιηθεί σε μαθήματα που για κάποιο λόγο δεν περιέχονται στη βάση του «Εύδοξος» (π.χ. σε νεο-σχεδιαζόμενα μαθήματα ή σε μαθήματα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου) θα πρέπει να αιτιολογηθεί επαρκώς η πρόταση για το συγκεκριμένο βιβλίο.

Επιστροφή

26. Είναι υποχρεωτικό να συμπληρώνονται τα μεταδεδομένα;
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στη συμπλήρωση των μεταδεδομένων (στα Ελληνικά και στα Αγγλικά), τόσο σε επίπεδο βιβλίου όσο και σε επίπεδο κεφαλαίου, αλλά και στα λοιπά μαθησιακά αντικείμενα που θα προκύψουν από τη δημιουργία των ηλεκτρονικών βιβλίων. Σε κάθε περίπτωση, η συμπλήρωση των μεταδεδομένων θα επιτρέψει την κατηγοριοποίηση της παραγόμενης πληροφορίας και θα διευκολύνει τις αναζητήσεις των χρηστών. Η μη συμπλήρωση των μεταδεδομένων καθιστά αυτόματα αδύνατη την αποδοχή των παραδοτέων και την ολοκλήρωση της συγγραφικής προσπάθειας.

Επιστροφή

27. Υπάρχει μια ενδεικτική κατανομή του προϋπολογισμού που διατίθεται; Πώς γίνονται οι πληρωμές;
Μια ενδεικτική κατανομή του προϋπολογισμού για ένα βιβλίο μεσαίας έκτασης [δέκα (10) κεφάλαια, διακόσιες (200) σελίδες, με μεσαίο αριθμό σχημάτων, πινάκων και εξισώσεων και με ένα μικρό αριθμό διαδραστικών αντικειμένων] έχει ως εξής:

 • € 6.000 για αμοιβές Συγγραφέα
 • € 1.000 για αμοιβή Κριτικού Αναγνώστη (υποχρεωτικά)
 • € 1.000 για αμοιβή Γλωσσικού Επιμελητή
 • € 1.000 με € 2.000 για αμοιβή Γραφίστα – Πληροφορικού (υποχρεωτικά € 1.000 και άνω)

Με την έναρξη της δημιουργίας του ηλεκτρονικού βιβλίου θα αποδεσμεύεται το 30% της χρηματοδότησης. Στο μέσο του χρονοδιαγράμματος και με την παράδοση του 40% του προβλεπόμενου υλικού θα αποδεσμεύεται το επόμενο 30% της χρηματοδότησης, ενώ το υπόλοιπο 40% θα δίδεται με τη λήψη των τελικών Παραδοτέων. Κάθε αμοιβή θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το αντίστοιχης αξίας παραδοτέο.

Επιστροφή

28. O συγγραφέας μεταβιβάζει στο Σ.Ε.Α.Β. το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας;
Όχι, ο συγγραφέας παραχωρεί στο Σ.Ε.Α.Β. άδεια εκμετάλλευσης του έργου, που σημαίνει ότι του επιτρέπει την άσκηση των εξουσιών του περιουσιακού δικαιώματος χωρίς να μεταβιβάζει τις εν λόγω εξουσίες. Αντίθετα ο συγγραφέας διατηρεί το ηθικό δικαίωμα το οποίο είναι αμεταβίβαστο εν ζωή (αρ. 12 ν.2121/1993).

Επιστροφή

29. Ποιες εξουσίες του περιουσιακού δικαιώματος επιτρέπει ο συγγραφέας να ασκούνται από το Σ.Ε.Α.Β.;
Ο συγγραφέας παραχωρεί στο Σ.Ε.Α.Β. την άδεια έντυπης και ηλεκτρονικής έκδοσης του έργου. Συγκεκριμένα επιτρέπει στο Σ.Ε.Α.Β. να ασκεί τις εξής εξουσίες: α) εγγραφής και αναπαραγωγής, β) παρουσίασης στο κοινό, γ) μετάδοσης online, δ) διανομής, ε) μετατροπής και προσαρμογής του έργου σε αποδεκτή ηλεκτρονική μορφή και σε μορφή που να ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες των ΑμΕΑ (δράση AMELib) και στ) δημόσιας εκτέλεσης.

Επιστροφή

30. Μπορεί ο δημιουργός, παράλληλα με το Σ.Ε.Α.Β., να εκμεταλλευτεί την έντυπη ή ηλεκτρονική έκδοση του βιβλίου με οποιονδήποτε τρόπο;
Όχι, ο συγγραφέας παραχωρεί στο Σ.Ε.Α.Β. αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης τόσο για την έντυπη όσο και για την ηλεκτρονική έκδοση του βιβλίου, ως εκ τούτου αποκλείεται οποιοσδήποτε τρίτος από την άσκηση των ως άνω εξουσιών. Επιπλέον, o Σ.Ε.Α.Β. είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος φορέας για την καταχώριση του βιβλίου στις ψηφιακές βάσεις, συμπεριλαμβανομένου και του πληροφοριακού συστήματος «Εύδοξος». Ο συγγραφέας δύναται να εκμεταλλευτεί την έντυπη έκδοση του βιβλίου, κατόπιν λήψης γραπτής άδειας από το Σ.Ε.Α.Β., την οποία του χορηγεί κατά διακριτική ευχέρεια. Βασική προϋπόθεση για την χορήγηση της άδειας αυτής από το Σ.Ε.Α.Β. είναι η συμπερίληψη του όρου (στη νέα άδεια εκμετάλλευσης) και της ρητής δέσμευσης του Συγγραφέα για αποφυγή διπλής χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους με οποιοδήποτε τρόπο (π.χ. αποζημίωση για διανομή σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι.).

Επιστροφή

31. Επιλέγει ο ίδιος ο συγγραφέας την άδεια εκμετάλλευσης που θα παραχωρήσει στο κοινό;
Ο συγγραφέας έχει το δικαίωμα να επιλέξει μία εκ των αδειών CREATIVE COMMONS (στην ελληνική τους έκδοση) που θα του υποδείξει ο Σ.Ε.Α.Β. για τη διάθεση του έργου στο κοινό.

Επιστροφή

32. Μπορείο συγγραφέας να χρησιμοποιήσει εικόνες, γραφήματα, κείμενα κ.λπ. από άλλες πηγές πνευματικού δημιουργήματος (έργο τρίτων) για τη συγγραφή του βιβλίου του;
Μπορεί εφόσον:

α) λάβει άδεια ολικής ή μερικής εκμετάλλευσης του έργου ή έχει υπογράψει σχετική σύμβαση με το δημιουργό, δηλώνοντάς το στο Σ.Ε.Α.Β. και προσκομίζοντας τις σχετικές συμβάσεις/άδειες χρήσεως. Η δαπάνη επιβαρύνει το συγγραφέα και ο δημιουργός θα πρέπει να δώσει άδεια για τη συγκεκριμένη εκμετάλλευση (Οpen Αccess),

β) χρησιμοποιήσει ένα πνευματικό δικαίωμα που είναι ήδη ελεύθερο προς χρήση (ΟpenUse) από το δημιουργό,

γ) φτιάξει καινούριες εικόνες κ.λπ. μόνος του ή με τη βοήθεια κάποιου ειδικού (π.χ. γραφίστα).

Επιστροφή