Ηλεκτρονικό Σύγγραμμα

bunner new gkri 
"Άναψε ένα βιβλίο και μπες στο νέο κόσμο της γνώσης"

 > Το έργο > Φορείς υλοποίησης

 

mitroo-ipovoli2-1

rotiste-mas2-1

Φορείς υλοποίησης

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ (Σ.Ε.Α.Β.)

Φορέας πρότασης & λειτουργίας του Έργου.

Ο Σ.Ε.Α.Β. αποτελείται από τα Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι. της χώρας και θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 17 του Ν. 3403/2005. Έδρα του ορίστηκε (το 2007) το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.), στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις διατάξεις της «Προγραμματικής Συμφωνίας για τη Σύσταση του Σ.Ε.Α.Β» (2008) διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τρία (3) μέλη προερχόμενα από Πανεπιστήμια, καθώς και τρία (3) μέλη προερχόμενα από Τ.Ε.Ι. Στις τελευταίες εκλογές (2010) εξελέγη Πρόεδρος ο καθηγητής κ. Ν. Μήτρου (Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου).

Ως στόχους θέτει  τη χάραξη και υλοποίηση πολιτικών και στρατηγικής σε ό, τι αφορά στη δημιουργία, διάθεση και πρόσβαση στο επιστημονικό περιεχόμενο.

Το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Α.Β. συνδράμει τον Υπεύθυνο Έργου (Υ.Ε.) και την Επιτροπή Διοίκησης (Ε.Δ.) του Έργου. Η Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Α.Β. ορίζει και την Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου.

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε.)

«Το Ε.Δ.Ε.Τ. παρέχει στην ελληνική ακαδημαϊκή, ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα προηγμένες υπηρεσίες εθνικής διασύνδεσης υπερ-υψηλών ταχυτήτων, εξυπηρετώντας όλα τα Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., τα ερευνητικά κέντρα της χώρας και τα σχολεία, μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Το διαχειρίζεται η Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε., ανώνυμη εταιρεία του ελληνικού δημοσίου. Η κύρια δραστηριότητα της Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε. είναι η διαχείριση του δικτύου και των προσφερόμενων υπηρεσιών του».
Το Έργο θα αξιοποιήσει τις υποδομές υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud computing) που προσφέρει το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε.), ώστε να καλυφθούν οι απαιτήσεις σε υπολογιστική ισχύ.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε.) - Ε.Μ.Π.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ε.Μ.Π. παρέχει διοικητική και οικονομική υποστήριξη στο Έργο.

Θεσμικά όργανα διοίκησης και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.:

  • Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού/Ε.Δ.Ει.Λ.
  • Γραμματεία του Ε.Λ.Κ.Ε. Υποστηρίζει το έργο και τους στόχους της Ε.Δ.Ει.Λ. (οικονομική διαχείριση, τεχνική υποστήριξη και έλεγχος των εκπονούμενων ερευνητικών έργων, καθώς και ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την προώθηση της έρευνας).

Τα όργανα αυτά είναι ανεξάρτητα από τη διοίκηση και τη διαχείριση του Ε.Μ.Π., ώστε να είναι δυνατή η διαχείριση κονδυλίων εκτός δημοσίου λογιστικού.