Ηλεκτρονικό Σύγγραμμα

bunner new gkri 
"Άναψε ένα βιβλίο και μπες στο νέο κόσμο της γνώσης"

 > Το έργο > Σύντομη περιγραφή

 

mitroo-ipovoli2-1

rotiste-mas2-1

 

Σύντομη περιγραφή

Η Δράση "Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα  και  Βοηθήματα" αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια για την εισαγωγή του ηλεκτρονικού, διαδραστικού, πολυμεσικού βιβλίου στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Προσφέρει, επίσης, μία μοναδική ευκαιρία στους διδάσκοντες των ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων να δημιουργήσουν επιστημονικό υλικό υψηλής ποιότητας προσβάσιμο από παντού. Η Δράση θα στηρίξει τις προσπάθειές τους τόσο υλικά, όσο και με την παροχή τεχνογνωσίας από εξειδικευμένο προσωπικό.

 

ΣΤΟΧΟΙ

  • Πάνω από 2.000 νέα ηλεκτρονικά βιβλία
  • Πολυμεσικό και διαδραστικό περιεχόμενο
  • Πρόσβαση από παντού
  • Προώθηση της γνώσης και νέοι τρόποι εκμάθησης
  • Ίσες ευκαιρίες για Φοιτητές με Ειδικές Ανάγκες

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: «Αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών - Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»
  • ΠΡΑΞΕΙΣ:(α) Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά συγγράμματα και βοηθήματα (ΣΕΑΒ) και (β) Ενιαία πλατφόρμα δημιουργίας και διάθεσης ηλεκτρονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων  (ΕΔΕΤ)
  • ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Αναμόρφωση εκσυγχρονισμός και αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος – ενίσχυση της κινητικότητας του μαθητικού και φοιτητικού πληθυσμού.
  • ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: περίπου 20.000.000 ευρώ