Ηλεκτρονικό Σύγγραμμα

bunner new gkri 
"Άναψε ένα βιβλίο και μπες στο νέο κόσμο της γνώσης"

 

mitroo-ipovoli2-1

rotiste-mas2-1


Οδηγίες για τους Συγγραφείς

Η Δράση «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα», προκειμένου να βοηθήσει τους Συγγραφείς στην επιτυχή δημιουργία συγγραμμάτων σε μορφότυπο EPUB, έχει συντάξει οδηγίες που επεξηγούν αναλυτικά τη διαδικασία δημιουργίας του πρωτογενούς υλικού.

Το Τεχνικό Τμήμα της Δράσης αναγνωρίζει ότι είναι δύσκολο να γίνει συγγραφή κάτω από πίεση τήρησης συγκεκριμένων προδιαγραφών στοιχειοθεσίας. Όμως, επειδή το μορφότυπο EPUB βασίζεται σε γλώσσα προγραμματισμού, είναι απαραίτητο το πρωτογενές υλικό να είναι τακτοποιημένο και καθαρά στοιχειοθετήμενο, ώστε να είναι εύκολη η παραγωγή του απαιτούμενου κώδικα και συνεπώς η απρόσκοπτη δημιουργία συγγραμμάτων και βιβλίων σε μορφότυπο EPUB.

Στη συνέχεια παρατίθενται τρεις οδηγοί για συγγραφείς (ο πλήρης, ο συνοπτικός και ένας εξειδικευμένος οδηγός για το πρωτογενές υλικό), καθώς και ο φάκελος κατάθεσης υλικού.

Οδηγοί:

1. Οδηγίες για Συγγραφείς (pdf) Τελευταία ενημέρωση: 09/06/2015

Στις «Οδηγίες για Συγγραφείς» καλύπτεται όλο το εύρος της πληροφόρησης που αφορά στη δημιουργία μιας ψηφιακής έκδοσης.

2. Συνοπτικός Οδηγός για Συγγραφείς (pdf)

3. Οδηγός Δημιουργίας Πρωτογενούς Υλικού (pdf
Τελευταία ενημέρωση: 09/06/2015

Ο σκοπός σύνταξης των τριών παραπάνω οδηγών είναι η καθοδήγηση των Συγγραφέων, στο στάδιο της παραγωγής και διόρθωσης του πρωτογενούς συγγραφικού υλικού, με συνοπτικές υποδείξεις και παραδείγματα, ώστε να είναι δυνατόν να εξαχθεί επιτυχώς σε μορφότυπο EPUB.

 

Φάκελος Κατάθεσης Υλικού (zip) Τελευταία ενημέρωση: 17/09/2015

Όνομα φακέλου υλικού: id-main_author_surname

Περιεχόμενα φακέλου υλικού:

α) Υποφάκελος «final material». Εδώ καταχωρίζεται από τους Συγγραφείς το τελικό υλικό

β) Υποφάκελος «source material». Εδώ καταχωρίζεται από τους Συγγραφείς το πρωτογενές υλικό.

Περαιτέρω οδηγίες σχετικά με την κατάθεση του υλικού και την κατανομή σε φακέλους στις «Οδηγίες για Συγγραφείς», σελ. 30.

Σε περίπτωση που χρειάζεστε επιπλέον διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Δράση (Γραφείο Αρωγής Χρηστών, τηλ.: 210-7724489, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

Επίσης, συνιστάται να αποστείλετε εκ των προτέρων δείγμα του πρωτογενούς υλικού, ώστε να είναι έγκαιρα ενήμερη η Δράση για τυχόν δυσκολίες ή προβλήματα και να μπορεί να σας βοηθήσει στη δημιουργία του.