Ηλεκτρονικό Σύγγραμμα

bunner new gkri 
"Άναψε ένα βιβλίο και μπες στο νέο κόσμο της γνώσης"

 

mitroo-ipovoli2-1

rotiste-mas2-1


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης 4ης Θεματικής Πρόσκλησης «Οικονομικές, Πολιτικές, Κοινωνικές και Γεωπονικές Επιστήμες»

Στο πλαίσιο της 4ης Θεματικής Πρόσκλησης, «Οικονομικές, Πολιτικές, Κοινωνικές και Γεωπονικές Επιστήμες», έχουν υποβληθεί εκατόν εξήντα μία (161) προτάσεις, εκ των οποίων οι εκατόν σαράντα (140) προκρίθηκαν για αξιολόγηση με συγκριτική βαθμολογική κατάταξη

Μετά το πέρας της διαδικασίας της αξιολόγησης, εκατόν δεκατέσσερις (114) προτάσεις έχουν κριθεί ώριμες για χρηματοδότηση, έχουν λάβει, δηλαδή, βαθμολογία μεγαλύτερη από 2,5 ή ίση με 2,5. Από αυτές, οι εκατό (100) είναι άμεσα χρηματοδοτούμενες, ενώ οι εννέα (9) χαρακτηρίζονται ως επιλαχούσες και δύνανται να χρηματοδοτούνται σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη των υπόλοιπων Θεματικών Προσκλήσεων και τη διαδικασία αποδοχής της ανάθεσης για συγγραφή βιβλίου από τους Κύριους Συγγραφείς των άμεσα χρηματοδοτούμενων προτάσεων, καθώς και αξιοποιώντας ενδεχόμενη επέκταση χρηματοδότησης της Δράσης. Πέντε (5) προτάσεις δε χρηματοδοτούνται, για λόγους μη συμμόρφωσης με τους όρους της Πρόσκλησης.  Τέλος, οι υπόλοιπες είκοσι έξι (26) προτάσεις έχουν κριθεί μη ώριμες για χρηματοδότηση. Οι Κύριοι Συγγραφείς αυτών των προτάσεων, αφού ενσωματώσουν στις προτάσεις τους τις απαραίτητες διορθώσεις, θα μπορούσαν να τις υποβάλουν εκ νέου, σε μελλοντική Πρόσκληση.

Εν προκειμένω, οι Κύριοι Συγγραφείς μπορούν να εισέλθουν με τους προσωπικούς κωδικούς τους στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δράσης, από όπου μπορούν να αποκτούν πρόσβαση στις λεπτομέρειες της αξιολόγησης των προτάσεών τους. 

Ειδικότερα, οι Κύριοι Συγγραφείς των άμεσα χρηματοδοτούμενων προτάσεων οφείλουν, εντός επτά (7) ημερών, να δηλώσουν αν αποδέχονται ή όχι την ανάθεση για τη συγγραφή του βιβλίου, μέσω του προσωπικού τους λογαριασμού στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δράσης. Σε περίπτωση μη απάντησης ή μη αποδοχής θα επιλέγεται για χρηματοδότηση η πρώτη σε σειρά επιλαχούσα πρόταση κ.ο.κ.

Πίνακας 1 – Προτάσεις ώριμες για χρηματοδότηση – Άμεση χρηματοδότηση (Αρχείο PDF)
Πίνακας 2 - Προτάσεις ώριμες για χρηματοδότηση – Επιλαχούσες (Αρχείο  PDF

4h prosklisi apotelesmata2-01