Ηλεκτρονικό Σύγγραμμα

bunner new gkri 
"Άναψε ένα βιβλίο και μπες στο νέο κόσμο της γνώσης"

 

mitroo-ipovoli2-1

rotiste-mas2-1


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης 3ης Θεματικής Πρόσκλησης «Ιατρικές Επιστήμες – Επιστήμες της Ζωής»

Στο πλαίσιο της 3ης Θεματικής Πρόσκλησης, «Ιατρικές Επιστήμες – Επιστήμες της Ζωής», έχουν υποβληθεί εκατόν είκοσι εννιά (129) προτάσεις, εκ των οποίων οι εκατόν είκοσι (120) προκρίθηκαν για αξιολόγηση με συγκριτική βαθμολογική κατάταξη

Μετά το πέρας της διαδικασίας της αξιολόγησης, ενενήντα οκτώ (98) προτάσεις έχουν κριθεί ώριμες για άμεση χρηματοδότηση, έχουν λάβει, δηλαδή, βαθμολογία μεγαλύτερη από 2,5 ή ίση με 2,5. Ωστόσο, μία (1) εξ αυτών δε θα χρηματοδοτηθεί, για λόγους μη συμμόρφωσης με τους όρους της  Πρόσκλησης.  Οι υπόλοιπες είκοσι δύο (22) προτάσεις έχουν κριθεί μη ώριμες για χρηματοδότηση. Ως εκ τούτου, οι Κύριοι Συγγραφείς αυτών των προτάσεων, αφού ενσωματώσουν στις προτάσεις τους τις απαραίτητες διορθώσεις, θα μπορούσαν να τις υποβάλουν εκ νέου, σε μελλοντική Πρόσκληση. 

Εν προκειμένω, οι Κύριοι Συγγραφείς μπορούν να εισέλθουν με τους προσωπικούς κωδικούς τους στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δράσης, από όπου μπορούν να αποκτούν πρόσβαση στις λεπτομέρειες της αξιολόγησης των προτάσεών τους. 

Ειδικότερα, οι Κύριοι Συγγραφείς των άμεσα χρηματοδοτούμενων προτάσεων οφείλουν, εντός επτά (7) ημερών, να δηλώσουν αν αποδέχονται ή όχι την ανάθεση για τη συγγραφή του βιβλίου, μέσω του προσωπικού τους λογαριασμού στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δράσης. 

Πίνακας 1 – Προτάσεις ώριμες για χρηματοδότηση – Άμεση χρηματοδότηση (Αρχείο PDF)

3h prosklisi apotelesmata2-01