Ηλεκτρονικό Σύγγραμμα

bunner new gkri 
"Άναψε ένα βιβλίο και μπες στο νέο κόσμο της γνώσης"

 

mitroo-ipovoli2-1

rotiste-mas2-1

 

6η Πρόσκληση - Γενική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συγγραφή ηλεκτρονικών βιβλίων Ανοικτής Πρόσβασης

Η Δράση «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα/Κάλλιπος» σας ενημερώνει ότι τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2015 ξεκινά νέα περίοδος υποβολής προτάσεων για ηλεκτρονικά βιβλία, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που διέπουν την παρούσα Πρόσκληση, δηλ. τη Γενική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (6η Πρόσκληση) της Δράσης. Η περίοδος υποβολής εκτείνεται έως την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015.

Κύριοι δικαιούχοι της Πρόσκλησης είναι οι Καθηγητές των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, Ερευνητές από Ερευνητικά κέντρα (ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ), καθώς και άλλες ειδικές κατηγορίες διδασκόντων, όπως ορίζεται στους όρους της Πρόσκλησης.

Υπογραμμίζεται ότι στόχος της Δράσης είναι η δημιουργία ηλεκτρονικών βιβλίων, ελεύθερης πρόσβασης, με υλικό προς αξιοποίηση στη διδασκαλία μαθημάτων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ). Στο πλαίσιο της 6ης Πρόσκλησης, «Γενική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συγγραφή ηλεκτρονικών βιβλίων Ανοικτής Πρόσβασης», καλούνται οι υποψήφιοι συγγραφείς να υποβάλουν προτάσεις για βιβλία είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα, που να καλύπτουν την ύλη ενός η περισσότερων μαθημάτων προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου, με θεματολογία που να εμπίπτει σε οποιαδήποτε επιστημονική κατηγορία.

Επισημαίνεται στους ενδιαφερόμενους ότι οι προτάσεις αυτές δεν δύνανται να λάβουν χρηματοδότηση στην παρούσα φάση υλοποίησης της ενταγμένης Πράξης. Ωστόσο, θα αποτελέσουν το εφαλτήριο για την υποβολή πρότασης, εκ μέρους του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών/ΣΕΑΒ,  για χρηματοδότηση μιας νέας Πράξης.

Η Γενική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συγγραφή ηλεκτρονικών βιβλίων Ανοικτής Πρόσβασης και το σύνολο των συνοδευτικών εγγράφων της, η πρόσκληση για εγγραφή στο Μητρώο, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες και οδηγίες, παρατίθενται στη συνέχεια. Υπενθυμίζεται ότι η εγγραφή στο Μητρώο της Δράσης προηγείται,  υποχρεωτικά, της υποβολής προτάσεων. Προσοχή, δεν επανεγγράφονται οι ήδη εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της Δράσης «Κάλλιπος».

Για υποστήριξη σε θέματα που αφορούν την υποβολή προτάσεων συγγραφής και την εγγραφή στο Μητρώο της Δράσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών στο τηλέφωνο (210-772 4489) ή να εξυπηρετούνται μέσω online επικοινωνίας (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

Η Δράση υλοποιείται από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ).

 

Υλικό πρόσκλησης:

  1. Αρχείο 6ης Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων (αρχείο pdf, 508 KB)
  2. Παράρτημα I – Σχέδιο Πρότασης (αρχείο pdf, 515 KB)
  3. Παράρτημα ΙΙ – Οδηγίες Εγγραφής στο Μητρώο (αρχείο pdf, 1.7 MB)
  4. Παράρτημα IΙΙ – Οδηγίες Υποβολής Πρότασης (αρχείο pdf, 842 KB)

 Σύνολο Εγγράφων Πρόσκλησης (4 αρχεία pdf, 3.5 MB)


 

 

 

6h prosklisi